English Woordenlijst

Fascisme

Het fascisme is een beweging die in 1900 is ontstaan in Italië. Fascisten stellen de staat boven het individu. Ze streven naar volledige controle over het maatschappelijk leven en over sociale en culturele organisaties. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider, wiens woord wet is. Andere partijen en politiek verzet worden niet getolereerd.

Het fascisme in Duitsland heet nationaal-socialisme. In de periode 1933-’45 stond het in het teken van geleidelijke uitsluiting van bevolkingsgroepen.

Europese Joden en Sinti en Roma hadden in de nazi-ideologie geen recht om te leven. Andere zogenaamde ‘inferieure rassen’ zoals Slavische volken werden als slaven beschouwd. Andersdenkenden en mensen die te veel afweken van wat de nazi’s ‘gewoon’ vonden liepen gevaar opgesloten te worden in een gevangenis, gesticht of concentratiekamp. Dit systeem van onderdrukking en systematische vervolging leidde tot de vernietiging van miljoenen mensen door geweld, honger, arbeid en een fabrieksmatig uitgevoerde genocide van Joden en Sinti en Roma.

De genocide op de Joden heet Holocaust of Shoah

 

Fascisme
Februaristaking
Fischer
Flossenbürg