English Woordenlijst

In Memoriam

Boek met de namen van 101.414 omgekomen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland werden gedeporteerd. De gegevens zijn ontleend aan de gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting. Voor het verzamelen van de personalia werden gegevens van het Nederlandse Rode Kruis, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken gebruikt. Het bestand geeft achternaam, voornaam, geboortedag, -maand, -jaar en plaats en sterfdag, -maand, -jaar en plaats.

In Memoriam (Den Haag: Sdu Uitgeverij 1995, tweede druk, inclusief twee addenda).

 

In Memoriam