English Woordenlijst

Kaddisj en Jizkor gebeden

Het kaddisjgebed wordt bij meerdere gelegenheden uitgesproken, maar staat vooral bekend als ‘gebed voor een dode’. Het gebed voor de dode wordt in het Hebreeuws ‘kaddisj-jatom (van de wees)’ genoemd. In de tekst bevindt zich geen directe verwijzing naar de dood, maar wordt Gods naam geheiligd. Er wordt gebeden om de vestiging van het koninkrijk Gods in de nabije toekomst. Het gebed wordt door een zoon of door een andere directe nabestaande gezegd ter afsluiting van de begrafenisplechtigheid en vervolgens gedurende het rouwjaar en op de jaartijddag.

Jizkorgebed is een gebed ter nagedachtenis aan de gestorvenen, vooral op de betreffende sterfdag.

 

Kaddisj en Jizkor gebeden
Kolonne Henneicke
Kotaella
Kramer
Kristallnacht