English Woordenlijst

Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)

Onder invloed van het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme ontstonden ook in Nederland diverse extreem-rechtse partijen en partijtjes. De NSB die in 1931 door Mussert en Van Geelkerken werd opgericht, zou de grootste worden. Bij de provinciale verkiezingen in 1935 behaalde de NSB 8% van de stemmen. Bij de Kamerverkiezingen in 1937 was dit weer teruggelopen naar 4%.

Het partijprogramma was gebaseerd op dat van de Duitse NSDAP, met uitzondering van de rassenleer en het antisemitisme. Toen de NSB wel antisemitisch werd, was de aanhang van de partij inmiddels al geslonken. Er bestond in Nederland wel alledaags, verbaal antisemitisme, maar voor een uitgesproken antisemitische politieke groepering bestond geen echte voedingsbodem.

De NSB wilde een sterke staat, met een sterke leider die de problemen zou aanpakken. Het had een eigen Weer-Afdeling (WA). WA-ers vormden een soort knokploeg binnen de NSB. Ze werden gevreesd, gehaat en veracht. Met stampende laarzen marcheerden zij regelmatig luidkeels zingend door de steden. Ook gaf de NSB een eigen weekblad uit Volk en Vaderland

 

Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP)
Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij (NSNAP)
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
Natzweiler-Struthof
Nazi
Neuengamme
Neurenberger rassenwetten
Numerus fixus