English Woordenlijst

Neurenberger rassenwetten

Rassenwetten, in september 1935 door de NSDAP afgekondigd in Neurenberg.

Twee wetten werden in Neurenberg geformuleerd. De eerste is de ‘Wet ter bescherming van Duits bloed en Duitse eer’, die het Joden verbood huwelijken te sluiten of seksuele relaties te hebben met niet-Joodse Duitsers. Huwelijken tussen Joden en niet-Joden werden onwettig verklaard. De tweede wet ‘De Rijks burgerschapswet’, ontnam Joden hun burgerrechten, zodat zij geen aanspraak konden maken op bescherming van de grondwet. Daarnaast werden Joden in overheidsposities uit hun functie ontheven.
Aan de Neurenberger wetten ligt de nazi-ideologie ten grondslag, die er vanuit gaat dat er verschillende rassen bestaan. De rassen zouden kenmerkende fysieke, psychische en sociale eigenschappen bezitten. Het zogenaamde ‘Joodse ras’ was volgens de nazi’s inferieur aan het Duitse, of Arische, ras. Om te bepalen wie Joods was werd gekeken naar het aantal Joodse grootouders. (Zie verder bij Jood).

Later werden de Neurenberger wetten ook in de bezette gebieden ingevoerd. In Nederland werd dit in Het Joodsche Weekblad van 27 maart 1942 bekend gemaakt.

 

Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP)
Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij (NSNAP)
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
Natzweiler-Struthof
Nazi
Neuengamme
Neurenberger rassenwetten
Numerus fixus