English Woordenlijst

Verzet

Verzet wil zeggen activiteiten die tot doel hadden weerstand te bieden tegen de bezetter. Vormen van verzet waren onder meer: het helpen onderduiken van mensen die vervolgd werden, het drukken en verspreiden van illegale kranten, het plegen van sabotage en alle kleine en grote daden waarmee personen zich keerden tegen de bezettingspolitiek.
In Nederland heeft een groot aantal verzetsgroepen en -groepjes bestaan. Enkele hiervan zijn: de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en de daaraan verbonden Landelijke Knokploegen (LKP), de Persoonsbewijzencentrale, groepen die Joodse kinderen onderbrachten zoals de NV-groep en het Utrechts Kindercomité, groepen die illegale kranten uitgaven, zoals De Waarheid, Het Parool, Trouw en Vrij Nederland, de Ordedienst (OD), de Oranje Vrijbuiters, De Nederlandse Volksmilitie, de Westerweel-groep, de groep-Gerritsen, CS-6, het kunstenaarsverzet waarin Gerrit van der Veen een belangrijke rol heeft vervuld, evenals in de Persoonsbewijzencentrale en de Raad van Verzet, een koepel van verzetsorganisaties, opgericht in april 1943.

 

Verzet
Vluchtelingenkamp Westerbork
Vrijstellingen
Vught